Onderzoekskommissie legeraankopen

(belga) - De kamerkommissie voor landsverdediging is het woensdag eens geworden over het voorstel om een parlementaire onderzoekskommissie op te richten over legeraankopen. De kommissie zal elf leden tellen, samen met elf plaatsvervangers. De kommissarissen zullen elk dossier uit de voorbije decennia onder de loep kunnen nemen dat zij nuttig achten. De kommissie moet binnen een jaar een verslag afleveren.