Onderzoekskommissie wantoestanden in Brabant

(belga) - De provincie Brabant wil een speciale onderzoekskommissie oprichten om na te gaan wat er waar is van aantijgingen tegen onder meer de bestendige deputatie, de provinciegoeverneur en de griffier over favoritisme, belangenvermenging en ongebreidelde kumulatie via allerlei weinig doorzichtige para-provinciale VZW's. Deze beschuldigingen zijn uitvoerig beschreven in een boekje van Agalev-raadslid Polfliet over de "Bananenrepubliek Brabant'.