Ondoordacht gebruik van managementtechnieken is schadelijk voor de gezondheid van het bedrijf

(tijd) - Verkeerd of ondoordacht gebruik van bepaalde managementtechnieken kan gevaren opleveren voor de onderneming. Wie dergelijke instrumenten gebruikt, moet ze steeds aanpassen aan de specifieke behoeften van het bedrijf en de bruikbaarheid geregeld evalueren. Om een goed resultaat te bekomen, moeten de gekozen managementtechnieken intensief gebruikt worden en wat nog het belangrijkste is: de directie moet er vierkant achterstaan.'Het gebruik van managementtechnieken is weliswaar wijdverspreid maar de gebruikers blijken maar matig tevreden te zijn over het resultaat. Onderzoek wijst echter uit dat de tevredenheid rechtstreeks afhangt van de mate van gebruik van deze hulpmiddelen.