Onduidelijkheid over Iraaksemassavernietigingswapens blijft

(tijd) - Met het vertrek dinsdagmorgen van de Unmovic-inspecteurs uit Irak kwam een einde aan een missie die op 27 november was begonnen. Na 112 dagen kunnen de VN bevestigen noch ontkennen of Irak nog over massavernietigingswapens beschikt. Een meerderheid in de VN-Veiligheidsraad is daarom voorstander van een voortzetting van de VN-inspecties. Washington besliste er echter anders over.