Advertentie
Advertentie

Onduidelijkheid rond Duitse belastinghervorming

Om de Duitse bedrijven de kans te geven zich te ontdoen van hun netwerk aan kruisparticipaties, stelde de Duitse regering vorig jaar voor de belasting op kapitaalwinsten uit de verkoop van belangen in andere Duitse bedrijven af te schaffen, als dit belang minstens een jaar in portefeuille werd gehouden. Maar er heerst momenteel onduidelijkheid of de belastingvrijstelling alleen betrekking heeft op de federale inkomensbelasting en niet op de plaatselijke handelsbelasting (Gewerbesteuer) dan wel op beide. Tot nu toe werd algemeen aangenomen dat winsten uit de verkoop van belangen totaal belastingvrij zouden zijn.Aanleiding voor de onzekerheid is een artikel dat de afgelopen week in de Duitse krant Handelsblatt verscheen. In het artikel wordt gesuggereerd dat de Duitse regering de winst uit de verkoop van belangen wel vrij van de federale inkomstenbelasting wil stellen, maar dat de ondernemingen nog altijd een handelsbelasting op deze winst zouden moeten betalen.Hoewel de Duitse minister van Financiën dit onmiddellijk met klem ontkende, ontstond toch grote onzekerheid over de langetermijnplannen van de regering. Het vermoeden bestaat dat de regering wat wil inbinden op de omvangrijke belastinghervormingen, die vooral de financiële instellingen ten goede zouden komen. In het bijzonder voor de Duitse verzekeraars is de belastinghervorming heel positief. De bedrijfswinst van verzekeraars bestaat immers voor een groot stuk uit winst op investeringen. Door de verlaging of afschaffing van de belasting op deze winsten, verlaagt direct de belasting op het bedrijfsresultaat. Het is niet eenvoudig de potentiële impact van de belastinghervorming te berekenen. De plaatselijke handelsbelasting is verschillend van gebied tot gebied (zelfs binnen eenzelfde staat) maar ligt gemiddeld rond 17 procent. Allianz richtte om fiscale redenen Allianz Leben op, waardoor de groep, inclusief Dresdner Bank, geen handelsbelasting zal moeten betalen in de nabije toekomst. In welke mate het blijven bestaan van een handelsbelasting op kapitaalwinsten deze constructie zou beïnvloeden, is niet gemakkelijk te achterhalen.Als de overheid, niettegenstaande de ontkenning van de minister van Financiën, toch overweegt terug te komen op een aantal aspecten van de belastinghervormingen, dan zal dit een negatief effect hebben voor zowel Munich Re als Allianz. De huidige marktwaarderingen van beide verzekeraars gaan ervan uit dat de ongerealiseerde winsten belastingvrij gerealiseerd kunnen worden. De analisten van HSBC gaan ervan uit dat als de belastinghervormingen gewijzigd worden op de manier zoals gesuggereerd werd in het artikel in het Duitse Handelsblatt, de waarde van de beide ondernemingen met 5 tot 10 procent zou zakken.Dit is geen goed nieuws, maar moet ook geen aanleiding geven tot grote ongerustheid. Tot nu toe ontkende de Duitse overheid dat ze de belastinghervormingen wil veranderen.Bovendien blijft de situatie, zelfs als de Duitse overheid van plan is gedeeltelijk terug te komen op de hervormingsvoorstellen, nog altijd veel positiever dan voorheen. Een belasting van 17 procent is nog altijd veel beter dan een belasting van 45 procent, die, na verrekening van de solidariteitsbijdrage en de plaatselijke handelsbelasting, op kon lopen tot 58 procent. GD