Oneerlijke concurrentie

Artikel 17, 3 Arbeidsovereenkomst verbiedt de werknemer zowel tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst als na de beëindiging daden van oneerlijke concurrentie te verrichten. Ook eerlijke concurrentie is niet toegelaten tijdens de arbeidsovereenkomst.