Oneigenlijk gebruik werkloosheid wordt aangepakt

(tijd) - In de werkloosheid wordt langs de kant van de uitgaven 2.055 miljoen bespaard dit jaar en 10.590 miljoen frank volgend jaar. Vooral het zogenaamde oneigenlijk gebruik wordt tegengegaan. Het gebruik van het stelsel van tijdelijke werkloosheid wordt geremd. De beschikbaarheid van werklozen wordt strenger gekontroleerd en gestimuleerd.