Onenigheid in Hongaarse vereniging van banken

(tijd) - In de Hongaarse Vereniging van Banken is grote onenigheid ontstaan over de manier waarop is gereageerd op het regeringsvoorstel voor een speciale winstbelasting voor de financiële sector. Op voorstel van de Vereniging heeft de regering dat idee laten vallen ten gunste van een belasting op de rentemarge, maar een meerderheid van de banken is het daar niet mee eens. Een van de Hongaarse banken is K&H Bank, een dochter van het Belgische KBC.