Ongelijke grootte kieskringen botst met gelijkheidsbeginsel

(tijd) - Het Arbitragehof ziet in een recent arrest geen graten in de invoering van een wettelijke kiesdrempel van 5 procent. In de meeste kieskringen ligt de feitelijke drempel die een partij moet overwinnen om een zetel te verwerven, echter hoger. Dat heeft te maken met de erg ongelijke grootte van de kieskringen. Een grondige hertekening kan die ongelijkheid verhelpen.