Advertentie
Advertentie

Ongeoorloofde kontrakten van rechtswege nietig

(tijd) - In een gemeenschappelijke markt moeten de verbruikers overal tegen ongeoorloofde kontraktbepalingen beschermd worden. Dat stelt de Europese kommissie in een nieuwe ontwerp-richtlijn, waarin ook een zwarte lijst is opgenomen van een aantal kontraktbepalingen die in alle lidstaten van rechtswege nietig moeten worden verklaard. De kommissie wil dat de richtlijn uiterlijk op 31 december 1992 in de nationale wetgevingen is omgezet.