Ongeoorloofde verliesrekuperatie

(tijd) - In een vorig artikel (zie Tijd van 28/7) hadden wij het over het Belgisch systeem van aanzuivering van vorige verliezen. In die bijdrage werden o.m. de strenge beperkingen van verliesrekuperatie belicht en werd meer in het bijzonder opgemerkt dat er in België geen fiskale konsolidatie van resultaten (winst/verlies) bestaat op het niveau van een groep van verbonden ondernemingen. Zulks leidt onvermijdelijk bij herstrukturering van verlieslatende ondernemingen, tot het opzetten van vaak enigszins gekunstelde verrichtingen die de aanzuivering van vorige verliezen moeten mogelijk maken. Een greep uit de fiskale praktijk kan er als volgt uitzien. In eerste instantie kan een vennootschap winsten genereren uit haar eigen bedrijfsaktiviteit d.w.z. dat zij na herstrukturering komt tot een rendabeler exploitatie. Deze werkwijze is minder drastisch maar biedt wel zekerheid dat de verliesrekuperatie fiskaal zal aanvaard worden. Tenzij natuurlijk door de fiskus zou bewezen worden dat aan de betrokken vennootschap abnormale of goedgunstige voordelen werden verleend door verbonden Belgische ondernemingen (bvb. inkoop van grondstoffen tegen te lage prijs/renteloze leningen). In zo'n gevallen laten de artikelen 53 en 115 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen toe om de aftrek van vorige verliezen te weigeren op het gedeelte van de winst dat abnormaal is.