Ongevallen met onverzekerd voertuig 15 procent hoger in 1995

(tijd) - Het aantal verkeersongevallen waarbij een niet-verzekerd voertuig betrokken is, is in 1995 met bijna 15 procent toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, dat de benadeelde tegenpartijen vergoedt. In verzekeringskringen wijt men het verschijnsel aan de beenharde concurrentiestrijd als gevolg van de tariefsegmentatie. Vooral jongeren en bestuurders die meerdere verkeersongevallen veroorzaakten, moeten heel dure premies betalen of krijgen zelfs geen verzekering meer. De voorstanders van het behoud van de bonus-malusregeling in de autoverzekering, waaronder minister van Economische Zaken Di Rupo en de BVVO vinden dat deze regeling het 'recht op verzekering' waarborgt. De tegenstanders vinden van niet. Zij willen de afschaffing van de bonus malus en de oprichting van een 'pool' met alle autoverzekeraars. Die pool zou de bestuurders verzekeren die een bepaalde maximum-premiegrens overschrijden of geen verzekering meer krijgen. Jean Pierre Gerard, gedelegeerd bestuurder van verzekeraar Royale Belge zei gisteren tijdens de algemene vergadering van zijn maatschappij dat de bonus-malusregeling volgens de Europese Commissie geen kwestie van algemeen belang is, maar een prijsafspraak en dus moet verdwijnen. 'Ik vrees dat de situatie onomkeerbaar is', zei Gerard die ook voorzitter is van de Beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen (BVVO). Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds registreerde in 1995 12.526 schade-aangiften (+ 12,1%). Merkwaardig is dat het aantal gevallen met vluchtmisdrijf met 14,4 procent daalde. Het fonds vermoedt dat de invoering van de objectieve aansprakelijkheid, waardoor zwakke weggebruikers automatisch vergoed worden voor de opgelopen lichamelijke schade, een verklaring kan zijn voor de daling. Het fonds betaalde in 1995 bijna 1 miljard frank uit waarvan 181 miljoen voor in 1995 geopende dossiers en 794 miljoen voor oudere dossiers. KB