Ongunstig advies voor toeristisch plan KS

(belga/tijd) - De bestendige deputatie van Limburg heeft een ongunstig advies uitgebracht voor de wijziging van het gewestplan Hasselt-Genk die KS heeft gevraagd voor de realizering van het Toeristisch Projekt Genk-Waterschei (TPGW), de opvolger van het ERC-projekt. Volgens gedeputeerde Stevaert (SP) heeft de deputatie rekening gehouden met de duizende bezwaarschriften die werden ingediend. Het projekt wordt moeilijk verzoenbaar geacht met de groene hoofdstruktuur voor Vlaanderen. Tevens zou KS een procedurefout hebben begaan. Ook NCMV-Limburg blijft gekant tegen het TPGW, vooral omdat het aksent te veel ligt op shopping. Volgens een studie van de middenstandsorganizatie zou het TPGW 10% van de omzet van de Limburgse kleinhandeldistributie opslorpen en 742 handelszaken in hun bestaan bedreigen.