Onkelinx: quota voor allochtonenwerkt niet

(tijd) - Minister van Werkgelegenheid Laurette Onkelinx (PS) ziet niets in het voorstel om bedrijven te verplichten een bepaald aantal migranten aan te werven. Quota zijn geen efficiënt middel om allochtonen aan werk te helpen, klinkt het. De werkgeversorganisaties VBO, VEV en Unizo lieten zich ook negatief uit over de plannen