Onkelinx verankert vervroegde vrijlating gedetineerden

(tijd) - Misdadigers die veroordeeld worden tot een gevangenisstraf tot zes maanden, moeten niet naar de gevangenis. Straffen tussen zes maanden en een jaar worden naar een tot drie maanden teruggebracht. Veroordelingen tot een celstraf van een jaar tot drie jaar worden systematisch ingekort tot een derde. Dat staat in een nieuwe rondzendbrief van minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS). De circulaire blijft geldig tot de oprichting van de strafuitvoeringsrechtbanken, waarin voorzien is tegen september 2006.