Onkelinx vergroot controle op Staats- veiligheid

(tijd) - De federale minister van Justitie, Laurette Onkelinx vergroot de controle op de inlichtingendiensten. Iedereen die gescreend wordt door de Staatveiligheid, kan voortaan beroep aantekenen als uit die screening een negatief advies voortvloeit. De kamercommissie Justitie keurde daarover gisteren een wetsontwerp goed.