Onkelinx wil ook zachte CFK's bannen

(belga) - De enige echt verantwoordelijke houding bestaat erin alles in het werk te stellen om een eind te maken aan de aantasting van de ozonlaag door CFK's. Dat zei milieuminister Laurette Onkelinx gisteren in de Senaat. Zij wil daarom ook werk maken van de uitbanning van de zogenaamde "zachte CFK's'. De "zachte" chloorfluorkoolstoffen zijn tien keer minder agressief dan de harde CFK's waarvan de uitbanning in de meeste toepassingen reeds verwezenlijkt werd door de vorige milieuminister, Miet Smet. Onkelinx gaat nu in samenspraak met de Belgische industrie een programma opstellen voor de geleidelijke vervanging van de zachte CFK's door produkten die onschadelijk zijn voor de ozonlaag. De minister zei dit in antwoord op een interpellatie van Jo Cuyvers (Agalev).