Onmacht

Avorens met vakantie te vertrekken, hebben de belangrijkste ministers in diverse interviews de pas opgemaakte begroting 1990 toegelicht en verdedigd. Of beter gezegd: goedgepraat. Want de hele vloed aan woorden vertolkt niet bepaald een visie op de sanering van de overheidsfinanciën. Integendeel, er klinkt slechts één refrein. Alle excellenties wassen de handen in onschuld en putten zich uit in argumenten waarom men echt niet kòn saneren en zijn heil wel mòèst zoeken in belastingverhogingen en budgettaire kunstgrepen.