Onmogelijkheid heradoptie van ten vollegeadopteerd kind strijdig met grondwet

(tijd) - De bepalingen in het Burgerlijk Wetboek dat een ten volle geadopteerd kind tijdens het leven van de adoptant(en) niet opnieuw kan worden geadopteerd, is strijdig met het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel. Dat heeft het Arbitragehof gisteren gezegd.