Onrechtstreekse kosten bij vrachtwagenongeval drie maal zo hoog als vergoeding van verzekering

Vrachtwagens vormen 13 procent van de voertuigen, maar zijn slechts voor acht procent betrokken bij ongevallen met lichamelijk letsel. Maar een aanrijding met een vrachtwagen heeft echter meestal veel zwaardere gevolgen dan een met een ander voertuig. Daarbij is de vrachtwagen- chauffeur zelf zelden het slachtoffer. Met een vrachtwagen zijn de kansen op een dodelijk ongeval dubbel tot drie maal zo erg als met een personenwagen. En toch onderschatten nog veel transporteurs de risico's. De ervaring leert dat bij een ongeval de onrechtstreekse kosten voor eigen rekening gemiddeld drie keer zo hoog liggen als de vergoeding van de verzekering. VAN DE ONGEVALLEN met lichamelijke letsels met vrachtwagens vinden 34 procent plaats op kruispunten; 33 procent zijn kop-staart-aanrijdingen, slechts 12 procent zijn frontale botsingen en 11 procent zijn eenzijdige ongevallen zoals uit de bocht gaan. In de praktijk krijgen vrachtwagens echter nog het meest te maken met ongevallen zonder lichamelijk letsel, maar met geringe stoffelijke schade. En die komen zeer frekwent voor.