Onroerende leasing door overheid blijft Vlaamse aangelegenheid

Nu wordt in Vlaanderen jaarlijks vijf tot zes miljard geïnvesteerd via onroerende leasing, bijna 10 procent van het geheel van de investeringskredieten. Maar de eerste stappen in onroerende leasing zette het Gemeentekrediet in het begin van de jaren zeventig in samenwerking met de Gemeentedienst van België. In beide instellingen zijn de lokale besturen, gemeenten, OCMW's en provincies de aandeelhouders. Wanneer zij voor een leasingkontrakt opteerden, trad het Gemeentekrediet op als bouwheer, terwijl de Gemeentedienst de technische kant van de zaak verzorgde. Zo zorgde de Gemeentedienst voor architekten, ingenieurs, en dergelijke. De interesse voor onroerende leasing bleef echter zeer beperkt zodat amper een paar projekten per jaar werden afgesloten, zegt Barbé. Problematisch voor de optie voor leasing bleef immers het feit dat leasingprojekten geen aanspraak konden maken op subsidies.