Onroerende leasing : onbekend is onbemind

Onroerende leasing kan organizatorisch twee vormen aannemen. In de eerste plaats zijn er de onroerende-leasing- "certifikaten'. Dit systeem, dat ooit veel sukses kende, nadien volledig stil is gevallen, en nu terug op de markt verschijnt, zal hier verder niet aan bod komen. Gezien de hoge kosten en de administratieve verplichtingen die met een dergelijke openbare uitgifte gepaard gaan, is de toepassingsmogelijkheid van deze formule beperkt tot de werkelijk grote projekten. Dit artikel handelt dan ook over de onroerende leasing met tussenkomst van een gespecializeerde leasingmaatschappij die haar financiering niet bij het grote publiek zoekt, en die bijgevolg openstaat voor kleinere projekten en voor de KMO-sektor.