Onroerende voorheffing

(van onze medewerker) Vanaf aanslagjaar 1994 werden door de fiskale wet van 22.7.93 wijzigingen aangebracht inzake de aftrekbaarheid en verrekening van de onroerende voorheffing in de vennootschapsbelasting. Deze nieuwe regeling heeft geen betrekking op de personenbelasting noch op de belasting niet-inwoners/natuurlijke personen. Oud systeem :