'Ons bedrijf lijdt meer onder fysieke inbrekersdan onder cybermisdaad'

(tijd) - Naar aanleiding van de bijzondere ministerraad over veiligheid riep het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) de overheid op voldoende aandacht te besteden aan de bestrijding van criminaliteit in het bedrijfsleven. Volgens het VBO moet er speciale aandacht gaan naar de toenemende computercriminaliteit. Sommige ondernemers uit het panel zijn het daar niet mee eens. Andere vormen van criminaliteit, zoals ramkraken, diefstallen en overvallen, hebben meer voorrang. De overheid zou zich bovendien zo weinig mogelijk moeten moeien.