Onschendbaarheid Van Vaerenbergh behouden

(belga) - De kamerkommissie voor de vervolgingen zal het voltallige parlement advizeren niet in te gaan op de vraag tot opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van Etienne Van Vaerenbergh (VU-VVD). De naam van Van Vaerenbergh wordt vernoemd in een zaak van valsheid in geschrifte bij een ziekenfonds. De kommissie acht de betrokkenheid van de VU'er allerminst bewezen. Verder besliste de kommissie om op 24 november te beslissen over de dossiers van Pierre Chevalier (SP) en Jean-Pierre Van Rossem. De vraag tot opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van Pierre Chevalier heeft te maken met het al dan niet achterhouden van geld uit een faillissement. Voor Jean-Pierre Van Rossem gaat het over een klacht wegens eerroof vanwege oud-minister Mark Eyskens (CVP) in de zaak-Beaulieu.