Advertentie
Advertentie

Onteigeningsrecht voor slachtoffers watersnood

(tijd) - Vlaamse burgers die in een oeverzone of overstromingsgebied regelmatig het slachtoffer zijn van wateroverlast, kunnen de overheid vragen onteigend te worden. De Vlaamse overheid heeft dan de plicht om hun huizen aan te kopen. Het recht op onteigening staat ingeschreven in het ontwerpdecreet over het integraal waterbeheer dat de Vlaamse regering gisteren goedkeurde.