Advertentie
Advertentie

Ontknoping nadertGuido Meeussen

Op het terrein knokken de werknemers van DAT, de opvolger van Sabena, dagelijks om meer passagiers op hun vliegtuigen te krijgen. Maar de echte strijd speelt zich voorlopig af in de rechtszaal en in de cenakels van de haute finance. Het wordt stilaan een onontwarbaar kluwen, maar nadat de ontknoping al enkele keren werd uitgesteld, staat nu vast dat 13 december de dag van de waarheid wordt. Gelukkig voor DAT en de andere Sabena-filialen is het geen vrijdag.Volgende week al gaan de investeerders die Etienne Davignon en Maurice Lippens rondom zich verzameld hebben, hun plannen met DAT toelichten aan de schuldeisers van het coördinatiecentrum van Sabena (SIC). Voor zover de inhoud daarvan bekend raakt, zal dan eindelijk duidelijk worden in welke richting de Belgische ondernemers en de verschillende overheden van dit land de opvolger van Sabena willen sturen met hun 200 miljoen euro.Daarover bestaat vandaag nog de grootste onduidelijkheid. Het aanvankelijke plan van DAT om onmiddellijk met meer dan dertig Europese bestemmingen te starten en daar na enkele weken intercontinentale vluchten aan te te voegen was te ambitieus. De 200 miljoen euro van de tandem Davignon-Lippens zal daarvoor niet volstaan. Temeer omdat dagelijks zowat 2 miljoen euro van het overbruggingskrediet van 125 miljoen euro de deur uitvliegt.De ingewikkelde constructie met het coördinatiecentrum SIC laat ook een wrang gevoel na. Het heeft wat van de kar voor het paard spannen. Eerst een ingenieuze financiële, en naar verluidt ook fiscale constructie, en als die op poten staat tevoorschijn komen met een ondernemingsplan. Natuurlijk zijn de curatoren, Davignon & co en het management door de feiten verplicht deze weg te volgen. Bovendien is een luchtvaartmaatschappij opstarten vanuit scratch niet eenvoudig, een bestaande activiteit voortzetten is in elk geval vanuit operationeel oogpunt een logische keuze.Maar dan moet er een duidelijk project aan ten grondslag liggen en tot nog toe is het wachten op de inhoud daarvan. DAT heeft bovendien de pech dat zowat alle omgevingsfactoren tegenzitten: de economie draait vierkant, de concurrentie heeft al een stuk van Zaventem ingepikt en bovendien zit de luchtvaart nog altijd in een stevige neerwaartse spiraal. Enkel met goedkope tickets kan marktaandeel veroverd worden, maar dat verhoogt alleen maar de cashdrain.In die omstandigheden met een nieuwe maatschappij een plaats veroveren in de markt is geen sinecure. Over twaalf dagen zal blijken of alle stukjes van de financiële puzzel in elkaar passen. Maar zelfs als dat lukt staan DAT nog harde tijden te wachten.