Ontslagen 45-plusser heeft recht op outplacement

Ontslagen werknemers van 45 jaar en ouder hebben vanaf 15 september 2002 recht op outplacement. Recentelijk kwam de CAO nr. 82 tot stand die uitvoering geeft aan dit wettelijke initiatief. Bij outplacement helpt een outplacementbureau de werknemer bij het zoeken naar een nieuwe betrekking. De kosten zijn ten laste van de werkgever. De werkgever die nalaat outplacement aan te bieden, moet een schadevergoeding betalen van ten minste 1.500 euro. Het concept is vergelijkbaar met de Franse omscholingsregeling waarbij de ex-werkgever bijdraagt tot de herinschakeling van de werknemer in het arbeidsproces.