Ontslagnemende premier ziet Italië EMU-norm halen

ROME (reuter) - De Italiaanse waarnemende premier Lamberto Dini heeft donderdag gezegd dat Italië de normen van het Verdrag van Maastricht kan halen als de nieuwe regering de bezuinigingspolitiek van de regering-Dini voortzet. Dini liet weten dat zijn regering, die ontslagnemend is, bereid is een aanvullende begroting in te voeren om de begrotingsdoelstellingen voor 1996 te halen. Daartoe moet wel een uitdrukkelijk verzoek komen van het parlement.Een dergelijke aanvullende begroting zou dienen om de 10.000 miljard lire boven de tekortdoelstelling van 109.400 miljard lire, op te vangen en Italië op weg te zetten om de normen van Maastricht voor toetreding tot de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU) te halen.