Ontspoord Stefaan Huysentruyt

De commissie Infrastructuur van het Vlaams Parlement heeft de stemming over het samenwerkingsakkoord tussen de gewesten en de federale regering over het investeringsplan 2001-2012 van de Belgische spoorwegen met een maand uitgesteld. Dit betekent meteen ook dat de behandeling van het wetsontwerp over de herstructurering van de NMBS in het federale parlement geblokkeerd blijft. De PS heeft reeds langer vragen over de bereidheid van Vlaanderen om het spoorinvesteringsplan goed te keuren. Daarom heeft de partij de goedkeuring van het herstructureringsontwerp afhankelijk gemaakt van de voorafgaande goedkeuring door de gewesten van het samenwerkingsakkoord. Voor wat hoort immers wat. Het herstructureringsontwerp beknot de macht van de vakbonden en mogelijk ook van de partijpolitiek in het bestuur van de spoorwegen. De partij wil dit maar laten gebeuren als het spoorinvesteringsplan, dat de spoorinvesteringsstroom naar Wallonië voor de komende tien jaar veilig stelt, wordt goedgekeurd. Omdat dit plan bepaalt dat de gewesten investeringen mogen co- en/of prefinancieren, moeten ook zij dit goedkeuren.De commissie Infrastructuur van het Vlaams Parlement is nu evenwel tot de bevinding gekomen dat diezelfde gewesten in geen enkel opzicht bevoegd zijn aan co- en prefinanciering te doen. Een standpunt dat geruime tijd geleden ook reeds door de Raad van State werd ingenomen. Dat de commissie nu pas tot die vaststelling komt, wekt dan ook verbazing. Maar mogelijk wil de meerderheid, met de pijnlijke ervaring van het nooddecreet in het achterhoofd, het spel nu juridisch volledig correct spelen.Hoe dat kan, blijft een open vraag. Want hoewel de commissie vindt dat het samenwerkingsakkoord op juridisch drijfzand is gebouwd, willen de Vlaamse meerderheidspartijen, om de lieve communautaire vrede, wel de co- en prefinanciering veilig stellen. Allicht zal hiertoe naar andere formules voor die co- en prefinanciering worden gezocht. Maar of die juridisch waterdicht kunnen zijn, moet worden betwijfeld. Welke formule ook bedacht wordt, niet bevoegd is en blijft niet bevoegd.De kans is dan ook groot dat als de Vlamingen aan de bevoegdheidsbezwaren blijven tillen, het spoorinvesteringsplan uiteindelijk opnieuw op de tafel van de federale regering belandt. Maar die heeft wel andere dingen aan haar hoofd en zal er ongetwijfeld alles aan doen om deze communautaire doos van Pandora gesloten te houden. Tal van ministers sloven zich de jongste tijd uit om elkaar te overtroeven met actieplannen die de verkeersveiligheid bevorderen. Maar wie verkeersveiligheid zegt, zegt bevordering van het openbaar vervoer en dus ook investeren in het spoor. Als de excellenties de verkeersveiligheid meer dan lippendienst willen bewijzen, kunnen ze er alvast voor zorgen dat het ontspoorde spoordossier opnieuw op de rails wordt gezet.