Ontsporing begroting VS gevolgvan beleid en ongewilde factoren

(tijd) - De Amerikaanse begroting ontspoort. Het federale parlement voorspelde dinsdag een deficit van 480 miljard dollar (440 miljard euro) in 2004. Door de laagconjunctuur liggen de inkomsten lager, terwijl de oorlog tegen en de bezetting van Irak evenals de aanslagen van 11 september 2001 de uitgaven deden stijgen. Ook twee forse belastingverlagingen doen de begroting de das om.