Advertentie
Advertentie

Ontvangsten en sociale zekerheid worden hét gespreksonderwerp

(tijd) - Volgens de Hoge Raad voor Financiën mogen de uitgaven van staat en sociale zekerheid samen (exclusief rentelasten) volgend jaar maximaal met 0,7 procent reëel toenemen, terwijl de ontvangstengroei gelijke tred moet houden met de stijging van het bnp. De stijging van de uitgaven van de nationale overheid zullen, zo blijkt na de bilaterale begrotingsbesprekingen, volgend jaar reëel niet toenemen, terwijl de uitgaven van staat en sociale zekerheid samen met meer dan 0,7 procent zullen toenemen. Ook de ontvangstengroei zal achterblijven op de bnp-groei.