Ontvangsten januari 1989 ruim 140 miljard

BRUSSEL (belga) - De totale ontvangsten bedragen in januari 1989 140,2 miljard frank, wat 14,9 miljard frank of 11,9 procent meer is dan in januari 1988, aldus een mededeling van financiën. Deze stijging is te danken aan het geheel van de lopende fiskale ontvangsten (+ 14,3 miljard of + 12,1 procent). In het bijzonder de BTW en de registratierechten (+ 5,8 miljard), de invoerrechten en aksijnzen (+ 1,3 miljard) stegen evenals de ontvangsten geïnd door de administratie van de direkte belastingen en meer in het bijzonder de roerende voorheffing (+ 3 miljard) en de bedrijfsvoorheffing (+ 4,3 miljard).