Ontvangsten schatkist vorige maand gedaald

(tijd) - Uit de maandelijkse mededeling van het ministerie van financiën blijkt dat de totale ontvangsten in februari 1988 107,8 miljard frank bedroegen, wat 7 miljard frank of 6,1 procent minder is dan in februari 1988. Deze daling is voornamelijk toe te schrijven aan de niet-fiskale ontvangsten. Over de eerste twee maanden zijn de totale ontvangsten opgelopen tot 248,1 miljard frank, wat 8,1 miljard frank of 3,4 procent meer is dan op het einde van februari 1988.