Advertentie
Advertentie

Ontvangsten Wereldbank overstegen vorig boekjaar ontleningen

De Wereldbank heeft het afgelopen boekjaar meer ontvangen dan uitgeleend, zo blijkt uit het deze week geprezenteerde jaarverslag. De bank inde 15 miljard dollar en verstrekte voor 11,6 miljard dollar aan kredieten aan ontwikkelingslanden. Aan schuldaflossingen kwam 8,2 miljard binnen en aan rentebetalingen en andere verplichtingen 6,8 miljard.