Advertentie
Advertentie

Ontvangstkantoren hebben een boekingsachterstand van 17 miljard

De huidige toestand, aldus Verhoeven, is onhoudbaar, zowel op het vlak van de begroting als om een reeks andere redenen. De normale uitvoering van de gewone invorderingstaken, de uitoefening van gerechtelijke vervolgingen, de behandeling van kostenstaten... worden onmogelijk, wat binnenkort een hoop gerechtelijke procedures en andere klachten met zich dreigt te brengen. De direkteur-generaal vraagt zijn regionale direkteurs voor elk van de ontvangkantoren een inventaris van de opgelopen achterstand op te maken: hoeveel achterstand is er en welk bedrag is ermee gemoeid, bij welke belastingen is de achterstand het grootst... Ook vraagt hij welke maatregelen reeds genomen werden om de achterstand weg te werken. Op basis van de antwoorden van de regionale direkteurs wil de centrale administratie van de direkte belastingen nu onderzoeken welke maatregelen zich opdringen.