Ontwerp-KB accountants voor advies naar Hoge Raad

(tijd) - Het kabinet van de minister van Economie, Charles Picqué, stuurde het ontwerp van koninklijk besluit dat de toegang regelt tot het beroep van accountant en belastingconsulent voor advies naar de Hoge Raad voor de Economische Beroepen. Volgens het kabinet-Picqué voldoet het ontwerp aan de verzuchtingen van het Nederlandstalig hoger onderwijs. Toch blijft er kritiek van de Vlaamse studenten.