Ontwerp kunstendecreet eind maart goedgekeurd

(tijd) - Het Vlaams Parlement keurt wellicht op 31 maart in de plenaire vergadering het ontwerp van kunstendecreet goed. Gisteren werd het ontwerp al artikelsgewijs goedgekeurd in de commissie van Cultuur. Maar omdat het zwaar geamendeerd werd, is de eindstemming in de commissie verschoven naar volgende week. In het ontwerp is op de valreep nog een passage ingeschreven die expliciet bepaalt dat ook artistieke en kunsteducatieve cd's, cd-roms en dvd's voor subsidiëring in aanmerking komen.