Ontwerp mediaverdrag Raad van Europa rond

De stuurgroep van de Raad van Europa heeft een ontwerp voor een Europees mediaverdrag opgesteld. De ministers die media in hun portefeuille hebben, moeten het verdrag op een vergadering in Stockholm in november nog goedkeuren. Na goedkeuring door de Raad van Europa dient de overeenkomst vervolgens door de nationale parlementen te worden bekrachtigd.