Advertentie
Advertentie

Ontwerp van dekreet Vlaams Investeringsfonds

(tijd) - De Vlaamse regering heeft woensdag een nieuw ontwerp van dekreet over het Vlaams Investeringsfonds goedgekeurd. Het zal het mogelijk maken dat de gemeenten, getroffen door de overstromingen van december 1993 en januari 1994, uitzonderlijke toelagen krijgen. De Vlaamse raad vroeg de Vlaamse regering bij het eerste ontwerp andere financieringsmekanismen uit te werken die met de draagkracht van de gemeenten rekening houden. Daaraan is voldaan. Alle gemeenten moeten bijdragen naar draagkracht tot de financiering. De VU-fraktie in het Vlaamse parlement gaat echter niet akkoord met het aangepaste dekreetontwerp.