Advertentie
Advertentie

Ontwerp van innovatiedecreet vastgelopen in procedurekwestie

(tijd) - Het ontwerp van innovatiedecreet van minister-president Luc van den Brande is vastgelopen in een prodecuregeschil met de Raad van State. Volgens de Raad van State moet het ontwerpdecreet eerst aan de Europese Commissie worden voorgelegd. Van den Brande is het daar niet mee eens. Hij hoopt met de Raad van State tot een akkoord te komen over een correcte maar snelle oplossing.(tijd) - Tijdens haar laatste vergadering van 1997 keurde de Vlaamse regering het ontwerp-innovatiedecreet goed, dat minister-president Van den Brande in april 1996, op de technologiebeurs FTI Technoland, in het vooruitzicht had gesteld. Het ontwerpdecreet tekent het kader voor het beleid dat de Vlaamse overheid kan voeren om de technologische innovatie aan te moedigen. Het verruimt de opdracht van het IWT (Instituut voor de bevordering van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie), zodat niet enkel wetenschappelijk onderzoek, maar ook innovatie-initiatieven financieel kunnen worden gesteund. De criteria voor toekenning van innovatiesteun zullen later in uitvoeringsbesluiten worden vastgelegd, zo staat in de ontwerptekst.