Advertentie
Advertentie

Ontwerp van KAO bij Finaneste

ANTWERPEN (belga) - De direktie en de vakbonden van het petrochemische bedrijf Finaneste zijn het gisteren eens geworden over een ontwerp-KAO voor twee jaar. Het akkoord geldt zowel voor de 900 arbeiders en bedienden van het bedrijf en wordt vandaag aan het personeel voorgelegd. Het akkoord behelst onder meer waarborgen voor werkzekerheid, een aanpassing van de ploegenpremie en een loonsverhoging in drie fazen. Telkens een loonsverhoging voor de arbeiders van 5 frank per uur op 1 januari 1993 en 1 januari 1994. Op dezelfde data krijgen de bedienden een loonsverhoging van 850 frank per maand. Daarna volgt nog een loonsverhoging van 2 frank per uur voor de arbeiders en 350 frank per maand voor de bedienden op 1 juli 1994.