Ontwerp van nieuwe verzekeringswet wordt eerstdaags ingediend

BRUSSEL (tijd) - Het ontwerp voor een nieuwe verzekeringswet zal heel binnenkort worden neergelegd bij het parlement. Dat heeft minister van ekonomische zaken Claes gezegd in een toespraak voor de Koninklijke kring der verzekeraars. Dat is ook nodig want de bestaande wet dateert intussen al van 11 juni 1874. Ook met betrekking tot de kontrole zijn er wijzigingen op til. Terzake erkende minister Claes: "misschien zijn we in het verleden samen wel wat te voorzichtig en te terughoudend geweest en heeft de overheid zich wat te stroef opgesteld'.