Advertentie
Advertentie

Ontwerp van pensioenwet strijdig met EG- richtlijnen

(tijd) - Het ontwerp van pensioenwet dat de regering een paar weken geleden indiende bij het parlement, is in strijd met de EG-richtlijnen over de gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen. Dit hebben juristen van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg gezegd in een gesprek met De Standaard.