Advertentie
Advertentie

Ontwerp verkeersveiligheid op 15 punten geamendeerd

BRUSSEL (belga/tijd) - De kamerkommissie infrastruktuur heeft dinsdag de bespreking van het wetsontwerp van verkeersminister Dehaene inzake de verkeersveiligheid beëindigd. Die bespreking werd door de kamerkommissie gisteren op een perskonferentie toegelicht. Op het ontwerp werden in de kommissie zo'n 85 amendementen ingediend, waarvan er uiteindelijk een 15-tal werden goedgekeurd. Het ontwerp zal op 16 mei ter stemming worden voorgelegd aan de voltallige volksvertegenwoordiging. Als het wordt goedgekeurd, moet het nog naar de senaat.