Advertentie
Advertentie

Ontwerp-Wathelet over privacy met gemengde gevoelens onthaald

LEUVEN (belga) - Op een studiedag van het pas opgerichte Interdisciplinair Centrum voor Recht en Informatika van de KU-Leuven is het voorontwerp van wet "inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens" gisteren op gemengde gevoelens onthaald. Justitieminister Melchior Wathelet kondigde ook aan dat het wetsontwerp waarin hij afluisteren bij zware kriminaliteit wil legalizeren, binnenkort indient bij de ministerraad.