Advertentie
Advertentie

Ontwerpakkoord bedienden bij Picanol

BRUSSEL (belga) - Donderdagochtend heeft het verzoeningsbureau van het gewestelijk paritair komitee voor de metaalnijverheid een eenparig ontwerpakkoord bereikt inzake de afvloeiing van 50 bedienden bij Picanol-Proferro uit Ieper. Volgens het ontwerpakkoord komt er gedurende twee jaar en na goedkeuring door de minister van arbeid een verplicht brugpensioen vanaf 54 jaar. Tot 10 november kunnen belangstellenden gebruik maken van een vrijwillige uitstapregeling. Wie minder dan 10 jaar dienst heeft, moet de helft van de opzegtermijn presteren en krijgt de andere helft uitbetaald.