Advertentie
Advertentie

Ontwerpakkoord Europese sociale partners over contracten bepaalde duur

De Europese sociale partners Unice en EVV hebben een ontwerp van Europees akkoord bereikt inzake de arbeidscontracten van bepaalde duur. Het ontwerp moet omgezet worden in een definitief akkoord tijdens een nieuwe vergadering op 18 februari na goedkeuring door de opdrachtgevers. Het gaat om het derde Europees sociaal akkoord na die over het ouderschapsverlof en het deeltijds werk.