Ontwerpakkoord maakt Jonckheere flexibeler

(tijd) - Bij Jonckheere Bus & Coach, de busbouwer uit Roeselare die deel uitmaakt van de Nederlands-Belgische groep Berkhof Jonckheere, is een ontwerpakkoord bereikt dat inspeelt op het grote aantal bestellingen, en nieuwe vormen van flexibiliteit invoert. Donderdag stemt het personeel over de nieuwe afspraken. De directie engageerde zich om tegen maart volgend jaar 20 mensen met een contract van onbepaalde duur aan te werven. Bovendien zal het gebruik van uitzendarbeid in de hand worden gehouden; uitzendkrachten moeten na maximaal drie maanden de kans krijgen vast in dienst te komen.'Jonckheere heeft zoveel werk op de plank liggen dat we wel iets moesten bedenken', zegt vakbondssecretaris Jan Maeseele (ACV). 'De verkopers thuishouden of werk uitbesteden aan Nederland zagen we niet zitten. Uiteindelijk kozen we voor een combinatie van aanwervingen en flexibiliteit.' Eric Vanlauwe, topman van Berkhof Jonckheere, beklaagde zich onlangs nog over de trage vorderingen van de onderhandelingen. 'De directie had al wel proefballonnetjes opgelaten, maar de eerste ontmoeting met de vakbondssecretarissen dateert pas van 18 november', aldus Maeseele. 'Zo lang heeft het dus allemaal niet geduurd. Bovendien ligt de syndicalisatiegraad bij Jonckheere veel hoger dan in de Nederlandse fabrieken; met een grotere achterban kan je ook een sterkere vuist maken. Het is trouwens van groot belang dat er geen nieuw systeem wordt opgedrongen, maar dat maatregelen komen na het nodige overleg.'