Advertentie
Advertentie

Ontwerpakkoord voor 15.000 arbeiders metaalhandel

BRUSSEL (belga) - Vakbonden en werkgevers bereikten in het paritair comité voor de metaalhandel een ontwerpakkoord van sectorale collectieve arbeidsovereenkomst (CAO), dat de periode 1999-2000 bestrijkt. Het akkoord heeft betrekking op ongeveer 15.000 arbeiders. Het ontwerp wordt in de komende weken ter goedkeuring voorgelegd. In het akkoord is inzake werkzekerheid afgesproken dat bij niet-naleving van de overlegprocedure bij meervoudig ontslag en bij faillissement een dubbele opzegvergoeding wordt toegepast. In het kader van de toenadering tussen de arbeiders- en bediendenstatuten worden de opzegtermijnen met één week verlengd tot 9 weken voor arbeiders met 10 tot 14 jaar dienstjaren. Voor arbeiders met 15 tot 19 jaar dienst wordt de opzegtermijn met 2 weken uitgebreid naar 13 weken.